Akademik Takvim

Öğrenci Programı
Bize Ulaşın
0 (212) 407 17 18

Ahi sözcüğünün, cömert, eli açık, yiğit anlamındaki “akı” söz­cüğünden geldiği, daha sonraları “akı”nın “kardeşim” anlamın­daki “ahi”ye dönüştüğü kabul edilmektedir.

Ahilik; ticaretin, sanatın ve mesleğin insan onuru, güzel ahlak ve dürüstlükle pekiştirildiği, geçmişi çok eskilere dayanan bir kültürümüzdür. Sanatın ahlakla yoğrulduğu Ahilik, Anadolu’da 13, yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur, Ahilik belirli kurallarla işleyen bir esnaf ve sanatkârlar birliğinin anlatımıdır, Ahiliğin kuru­cusu Ahi Evran’ın deri işçiliği yaptığı bilinmektedir, Ahi Evran, Ahi­liği, yüzyıllarca bütün esnaf ve sanatkârlara yön veren, onların iş­leyişini düzenleyen, daha sonra da Yeniçeri Ocağının kuruluşun­da önemli bir rol oynayıp devlet adamlarının bile Ahiliğe girmeyi şeref saydıkları bir esnaf ve sanatkar kuruluşu durumuna getirmiş­tir.