Akademik Takvim

Öğrenci Programı
Bize Ulaşın
0 (212) 407 17 18

İlkokul

Topkapı Okulları öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, tam öğrenme öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Öğrencilerimiz; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli, öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişirler.Öğrencilerimizi çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı İlkokulda “Türkçe Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler.

Yabancı Dil Eğitimi

Topkapı Okulları’nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi, öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır.

Etkinlikler ile Öğrenme

Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken öğretilen tüm dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin edinilmesi hedeflenir. Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı oyun, şarkı ve diğer pek çok aktiviteyle eğitilirler. Sınıflar ilerledikçe öğrenciler, kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler.

Native Speaker Öğretmenler

Öğrencilerimiz düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Yabancı dil eğitimi Türk ve “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır. Öğrencilerin öğrendikleri dilleri etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak, onlara yurt dışı tecrübesi kazandırmak amacıyla kültürel geziler ve yaz okulu programları sunulur.

İkinci Yabancı Dil

Topkapı Okulları’nda ikinci yabancı dil eğitimi ilkokul 1. sınıfta başlar ve ortaokulda da devam eder. İkinci yabancı dilde hedef,  öğrencilerimizin türkçe ve ingilizce dışında yabancı dillerin varılığını benimsemesi ve ortaokul seviyesinden mezun olurken, ikinci kur seviyesine gelmiş olmasıdır.

ERKEN KAYIT 2018-2019
Kayıtlarımız Başladı. Erken kayıt fırsatlarımızı kaçırmayın!
ÖN KAYIT OL