Akademik Takvim

Öğrenci Programı
Bize Ulaşın
0 (212) 407 17 18

Ortaokul

Topkapı Okullarında, “Tam Öğrenme Modeli” benimsenmiştir.
Tam Öğrenme Modeli, her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle yeterli zaman verildiğinde, her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Buna göre, sınıfta “tam öğrenme”nin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin, işlenen konunun %80-90’ını öğrenmeleri hedeflenir. Tam öğrenmenin bazı ilkeleri şöyle sıralanabilir:
Öğretim sürecinde “Tam Öğrenme Modeli” uygulanırken;
 • Öğrenciler konuya motive edilir.
 • Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır.
 • Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği önceden belirlenir), tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.
 • Bir ünite ya da konu ile ilgili hedef/hedef davranışlar tam olarak öğrenilmeden, bir sonraki konuya geçilmez.
 • Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.
 • Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir (%80-90).
 • İzleme testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici çalışmalar yapılır.
 • Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır.
 • Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.

Yabancı Dil Eğitimi

Topkapı Okulları’nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi, öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır.

Etkinlikler ile Öğrenme

Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken öğretilen tüm dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin edinilmesi hedeflenir. Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı oyun, şarkı ve diğer pek çok aktiviteyle eğitilirler. Sınıflar ilerledikçe öğrenciler, kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler.

Native Speaker Öğretmenler

Öğrencilerimiz düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Yabancı dil eğitimi Türk ve “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır. Öğrencilerin öğrendikleri dilleri etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak, onlara yurt dışı tecrübesi kazandırmak amacıyla kültürel geziler ve yaz okulu programları sunulur.

İkinci Yabancı Dil

Topkapı Okulları’nda ikinci yabancı dil eğitimi ilkokul 1. sınıfta başlar ve ortaokulda da devam eder. İkinci yabancı dilde hedef,  öğrencilerimizin türkçe ve ingilizce dışında yabancı dillerin varılığını benimsemesi ve ortaokul seviyesinden mezun olurken, ikinci kur seviyesine gelmiş olmasıdır.

Faaliyetlerimiz

Orta okulumuzda tam öğrenme modeli benimsenmiş olup,birebir uygulama ile öğrenciye öğrenme kavratılır. Kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen toplum hizmeti çalışmaları ve kulüpler, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirirler. Öğrenciler, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler.

Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır.

Öğrenci - Veli - Öğretmen Etkileşim Sistemi

 • ETÜT VERME VE TAKİP MODÜLÜ
 • DERS PROGRAMI MODÜLÜ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MODÜLÜ
 • SORU EDİTÖRÜ MODÜLÜ
 • KÜTÜPHANE MODÜLÜ
 • REHBERLİK MODÜLÜ
 • HAFTALIK VE AYLIK BÜLTEN MODÜLÜ
 • AYLIK YEMEK MENÜ TAKİP MODÜLÜ
 • SERVİS MODÜLÜ
 • İLETİŞİM MODÜLÜ
ERKEN KAYIT 2018-2019
Kayıtlarımız Başladı. Erken kayıt fırsatlarımızı kaçırmayın!
ÖN KAYIT OL