Otomotiv Teknolojisi
Bölüm Hakkında

Otomotiv programının amacı, karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapımı alanında çalışacak insan gücü yetiştirmektir.

Mezunlar; kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı fabrikalarda ve tamirhanelerde çalışabileceği gibi, özel işyeri de açabilirler.

Ülkemizde, otomotiv ana sanayide 50 bin, yan sanayide 200 bin olmak üzere yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği ve bu sayının dağıtım, pazarlama ve satış ağlarında çalışanları ile birlikte 400 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir.
*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Sektörü Raporu

Okulumuz Otomotiv Bölümü öğrencilerimiz;
• 4 adet Temel Motor Atölyesi
• 2 adet Elektro Mekanik Atölyesi
• 2 adet Gövde Teknolojisi Atölyesi
• 2 Adet Boya Atölyesinde eğitim görmektedirler.

Neden Mekatronik

Motorlu taşıt aracı; niteliği, malzeme yapısı, teknolojisi ve üretim yeri farklı olan beş bin dolayında parçanın, ortak kalite yönetimi ve verimlilik anlayışı ile üretimin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar. Otomotiv sektörü kendisi dışında, ham madde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, finans ve sigorta sektörlerinde geniş iş hacmi ve istihdam yaratması,

Dünyada bin kişiye 145, Türkiye’de 135, AB’de 600 otomobil düşüyor. Bu rakamlar dikkate alındığında, otomotivde daha doyum noktasına ulaşılmadı. Nüfusun yapısı, ve otomobil sahibi olma isteği fırsat. Yani iç pazarda önemli bir potansiyel olması küresel markalar için cazibe ve bu cazibenin üretimle fırsata dönüşüyor.

Staj İmkanları

Otomotiv Bölümü öğrencilerimiz Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarında staj ve iş fırsatını yakalıyor. Bu firmalardan bazıları;

Çalışma Alanları

Topkapı Okulları Otomotiv Teknolojisi Bölümünden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavında” başarılı olanların lisans programlarına yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları motorlu araçlar teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.

 • Otomotiv bakım ve onarım atölyeleri,
 • Otomotiv servisleri,
 • Otomotiv fabrikaları,
 • Otomotiv satış noktaları,
 • Sigorta şirketleri,
 • İş makineleri bakım ve onarım atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler
Üniversite Olanakları

Okulumuzda Otomotiv bölümünden mezun olduktan sonra öğrencilerimiz üniversitelerde aşağıdaki bölümlere yerleşebilir.

 • Otomotiv Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
whatsapp